Tips om kjøp og salg av båt

Kjøper du båt, er det viktig å legge merke til:

  • Sjekk om båten er registrert - du bør ikke kjøpe en uregistrert båt
  • Sjekk tidligere eierforhold
  • Bruk gjerne standardkontrakt for kjøp av fritidsbåt

Kan båt/motor identifiseres i Sikkerhets- og Småbåtregisteret ved hjelp av HIN-kode (skrognummer) og motornummer?

Sjekk at motornummer og HIN-kode stemmer overens med båtkortet – sjekk fysisk på båt/motor. Båter produsert etter 16.06.1998 skal i utgangspunktet ha HIN-kode.

 

Er det heftelser ved båten?

Kontakt Skipsregisteret NOR, telefon 55 54 12 50. Dette krevet at båten er registrert i Skipsregisteret og det er kun båter over 7 meter som kan sjekkes for pant. 

 

Kjøpekontrakt til båt fra Forbrrukerrådet (pdf) >>

ELCON Lån til båt